Niečo pre textovky.cz

A je tu niečo pre textovky.cz. Všetko funkčné, odchytené na Nexus 4 a 7.