Benchmark

Ako je na tom Action! s rýchlosťou? Po tom ako som zodpovedal pamäťovú náročnosť, prišla otázka ktorá je tu s nami od začiatku (viď Pascalina a jej rýchlosť).

Urobil som teda pár testov a porovnal Atari Basic, Turbo Basic a Action! Samozrejme ide o nefér porovnanie, interpretovaný jazyk vs kompilovaný. Zahrnul som teda aj kompilované verzie. Atari Basic som kompiloval pomocou MMG Basic Compiler v2.

A ako som porovnával? Igi na svojom webe uverejnil testy z Practical Electronics 07/1984. Action! podporuje reálne čísla len cez knižnicu (ktorá ťažkopádne volá ROMku) a napríklad Cos je problém. Zvažoval som čo s tým, ale nakoniec som sa rozhodol použiť len testy ktoré nepotrebujú reálne čísla. Použil som teda len prvé tri a aspoň ako čiastočnú náhradu som jemne modifikoval tretí test a vytvoril TEST D.

Keďže MMG kompilátor dáva na výber, skompiloval som verziu integer a aj float. Bol som naozaj zvedavý aký veľký to bude mať vplyv na rýchlosť.

TEST A:

Test A
10 POKE 20,0 : POKE 19,0 : POKE 20,0
 
20 FOR I=1 TO 500
30  PRINT "HELLO"
40 NEXT I
 
50 ? PEEK(19) : ? PEEK(20)
990 POKE 764,255
999 IF PEEK(764)=255 THEN 999
PROC B1()
 BYTE RTCLOK19=19, RTCLOK20=20
 CARD I
 RTCLOK20=0 RTCLOK19=0 RTCLOK20=0
 
 FOR I=1 TO 500
 DO
  PRINTE("HELLO")
 OD
 
 PRINTF("Time: %U-%U jiffies",RTCLOK19, RTCLOK20)
RETURN
TEST A time [s] / jiffy %
Atari Basic rev. C 11.7s / 584jiffy 100%
Turbo Basic 1.5 11.2s / 562jiffy 103.9%
AB binary integer 10.1s / 504jiffy 115.9%
AB binary float 10.4s / 522jiffy 111.9%
TB binary 11s / 549jiffy 106.4%
Action! 10.4s / 522jiffy 111.9%

Podľa času je vidno že výpis textu a následný scroll je pomalý nech už vypisujeme čímkoľvek. Napriek tomu ma veľmi prekvapil skompilovaný Atari Basic. Obe verzie sú rýchlejšie ako kompilovaný Turbo Basic a dokonca integer verzia prekonala aj Action! To som skoro spadol zo stoličky. Prekvapenie hneď v prvom teste.

TEST B:

10 X=0: POKE 20,0 :POKE 19,0:POKE 20,0
 
20 FOR I=1 TO 3000
30  X=45
40 NEXT I
 
50 PRINT PEEK(19) : PRINT PEEK(20)
990 POKE 764,255 
999 IF PEEK(764)=255 THEN 999
PROC B2()
 BYTE RTCLOK19=19, RTCLOK20=20
 CARD I, X=[0]
 RTCLOK20=0 RTCLOK19=0 RTCLOK20=0
 
 FOR I=1 TO 3000
 DO
  X=45
 OD
 
 PRINTF("Time: %U-%U jiffies", RTCLOK19, RTCLOK20)
RETURN
TEST B time [s] / jiffy %
Atari Basic rev. C 11s / 550jiffy 100%
Turbo Basic 1.5 4.6s / 230jiffy 239.1%
AB binary integer 0.9s / 44jiffy 1250%
AB binary float 3.4s / 171jiffy 321.6%
TB binary 1.6s / 80jiffy 687.5%
Action! 0.1s / 5jiffy 11000%

Action! má brutálny náskok. Upodozrievam kompilátor, že v podstate prázdny cyklus zoptimalizoval. Niečo na čo som bol zvyknutý až na 16bitoch. Skompilovaný Atari Basic, ale opäť milo prekvapil. Integer verzia je lepšia ako kompilovaný TB, float naopak horšia. Celkom očakávateľné výsledky.

TEST C:

10 X=0 : POKE 20,0 :POKE 19,0:POKE 20,0
 
20 FOR I=1 TO 3000
30  X=X+1
40 NEXT I
 
50 PRINT PEEK(19) : PRINT PEEK(20)
990 POKE 764,255 
999 IF PEEK(764)=255 THEN 999
PROC B3()
 BYTE RTCLOK19=19, RTCLOK20=20
 CARD I, X=[0]
 RTCLOK20=0 RTCLOK19=0 RTCLOK20=0
 
 FOR I=1 TO 3000
 DO
  X=X+1
 OD
 
 PRINTF("Time: %U-%U jiffies", RTCLOK19, RTCLOK20)
RETURN
TEST C time [s] / jiffy %
Atari Basic rev. C 14.7s / 734jiffy 100%
Turbo Basic 1.5 6.5s / 327jiffy 224.5%
AB binary integer 1.1s / 54jiffy 1359.3%
AB binary float 4.5s / 225jiffy 326.2%
TB binary 2.6s / 132jiffy 556.1%
Action! 0.1s / 5jiffy 14680%

Veľmi podobný test s predchádzajúcim a aj výsledky tomu zodpovedajú.

TEST D:

10 POKE 20,0 :POKE 19,0:POKE 20,0
 
20 FOR A=1 TO 15
30  X=0 : C=0
40  FOR B=1 TO 200
45   C=B+2*B
50   X=X+B*2
55   C=(C-B)/2
60  NEXT B
70 NEXT A
 
80 PRINT PEEK(19) : PRINT PEEK(20)
990 POKE 764,255 
999 IF PEEK(764)=255 THEN 999
PROC B4()
 BYTE RTCLOK19=19, RTCLOK20=20
 CARD A, B, X, C
 RTCLOK20=0 RTCLOK19=0 RTCLOK20=0
 
 FOR A=1 TO 15
 DO
  X=0 C=0
  FOR B=1 TO 200
  DO
   C=B+2*B
   X=X+B*2
   C=(C-B)/2
  OD
 OD
 
 PRINTF("Time: %U-%U jiffies", RTCLOK19, RTCLOK20)
RETURN
TEST D time [s] / jiffy %
Atari Basic rev. C 73.4s / 3670jiffy 100%
Turbo Basic 1.5 29.7s / 1485jiffy 247.1%
AB binary integer 4.3s / 216jiffy 1699.1%
AB binary float 39.7s / 1985jiffy 184.9%
TB binary 9.4s / 468jiffy 784.2%
Action! 3.3s / 167jiffy 2197.6%

Tu bolo jediné prekvapenie, že si vymenili pozície kompilovaný float Atari Basic a interpretovaný Turbo Basic.

Na stránkach retrobits.net a atariwiki.org som našiel zaujímavé benchmarky. Algoritmus Eratostenovo sita pre nájdenie prvočísel pri ktorom sa vypne obrazovka a meria sa tak naozaj iba CPU. Druhý test je naopak zameraný na prácu s pamäťou a grafikou. Ide o vyplnenie obrazovky.

TEST E:

11 DIM FLAG$(8191)
12 POKE 559,0
13 POKE 20,0 :POKE 19,0:POKE 20,0
 
14 COUNT=0
15 FOR I=1 TO 8191
16  FLAG$(I,I)="T"
17 NEXT I
18 FOR I=0 TO 8190
19  IF FLAG$(I+1,I+1)="F" THEN 27
20  PRIME=I+I+3
21  K=I+PRIME
22  IF K>8190 THEN 26
23  FLAG$(K+1, K+1)="F"
24  K=K+PRIME
25  GOTO 22
26  COUNT=COUNT+1
27 NEXT I
 
31 PRINT PEEK(19) : PRINT PEEK(20)
35 POKE 559,34
990 POKE 764,255
999 IF PEEK(764)=255 THEN 999
BYTE RTCLOK19=19, RTCLOK20=20, SDMCTL=559
BYTE ARRAY FLAGS(8190)
CARD COUNT,I,K,PRIME
 
PROC SIEVE()
 SDMCTL=0
 RTCLOK20=0 RTCLOK19=0 RTCLOK20=0
 COUNT=0
 
 FOR I=0 TO 8190
 DO
  FLAGS(I)='T
 OD
 FOR I=0 TO 8190
 DO
  IF FLAGS(I)='T THEN
   PRIME=I+I+3
   K=I+PRIME
   WHILE K<=8190
   DO
    FLAGS(K)='F
    K==+PRIME
   OD
   COUNT==+1
  FI
 OD
 
 PRINTF("Time: %U-%U jiffies",RTCLOK19, RTCLOK20)
 SDMCTL=34
RETURN
TEST E time [s] / jiffy %
Atari Basic rev. C 320.1s / 16003jiffy 100%
Turbo Basic 1.5 134.9s / 6744jiffy 237.3%
AB binary integer 19.0s / 950jiffy 1684.5%
AB binary float 93.2s / 4660jiffy 343.4%
TB binary 38.1s / 1906jiffy 839.6%
Action! 1.5s / 76jiffy 21056.6%

TEST F:

Test F
11 GRAPHICS 24
12 POKE 20,0 :POKE 19,0:POKE 20,0
 
13 SCREEN=PEEK(88)+256*PEEK(89)
14 FOR I=0 TO 31
15  FOR J=0 TO 239
16   POKE SCREEN+J,255
17  NEXT J
18  SCREEN=SCREEN+240
19 NEXT I
 
21 GRAPHICS 0 : PRINT PEEK(19) : PRINT PEEK(20)
990 POKE 764,255 
999 IF PEEK(764)=255 THEN 999
BYTE RTCLOK19=19, RTCLOK20=20, SAUMSCL=88, SAUMSCH=89, I,J
CARD SCREEN
 
PROC TESTF()
 GRAPHICS(24)
 RTCLOK20=0 RTCLOK19=0 RTCLOK20=0
 
 SCREEN=SAUMSCL+256*SAUMSCH
 FOR I=0 TO 31
 DO
  FOR J=0 TO 239
  DO
   POKE(SCREEN+J,255)
  OD
  SCREEN==+240
 OD
 ; cheat verzia nahradit FOR I, J za SETBLOCK(SCREEN,7680,255)
 
 GRAPHICS(0)
 PRINTF("%ETime: %U-%U jiffies",RTCLOK19, RTCLOK20)
RETURN
TEST F time [s] / jiffy %
Atari Basic rev. C 61.8s / 3089jiffy 100%
Turbo Basic 1.5 18.5s / 923jiffy 334.7%
AB binary integer 3.6s / 178jiffy 1735.4%
AB binary float 37.4s / 1868jiffy 165.4%
TB binary 7.1s / 353jiffy 875.1%
Action! 0.5s / 26jiffy 11880.8%
Action! cheat 0.1s / 5jiffy 61780.8%

Tu je ten rozdiel opäť brutálny. U testu F je pri Action! ešte jeden výsledok. Ide o nefér zmodifikovanie kódu, keď sa nevypĺňa obrazová pamäť vo for cykle, ale jediným príkazom.

Daľší test je podobný predchádzajúcemu testu, ale odohráva sa v textovom móde.

TEST G:

Test G
10 GRAPHICS 0
15 POKE 20,0 :POKE 19,0:POKE 20,0
 
20 SCR=PEEK(88)+256*PEEK(89)
25 CH=0
30 FOR I=40 TO 1 STEP -1
35  FOR L=1 TO 24
40   POKE SCR+(L*40-I),CH
45   CH=CH+1
50   IF CH>255 THEN CH=0
55  NEXT L
60 NEXT I
 
85 GRAPHICS 0 : PRINT PEEK(19) : PRINT PEEK(20)
990 POKE 764,255
999 IF PEEK(764)=255 THEN 999
PROC TESTG()
 BYTE RTCLOK19=19, RTCLOK20=20, CH=0
 CARD I,J
 CARD SCR=88
 GRAPHICS(0)
 RTCLOK20=0 RTCLOK19=0 RTCLOK20=0
 
 CH=0
 FOR I=0 TO 39
 DO
  FOR J=0 TO 23
  DO
   POKE(SCR+(J*40+I),CH)
   CH=CH+1
   IF CH>255 THEN CH=0 FI
  OD
 OD
 
 GRAPHICS(0)
 PRINTF("%ETime: %U-%U jiffies",RTCLOK19, RTCLOK20)
RETURN
TEST G time [s] / jiffy %
Atari Basic rev. C 17.1s / 853jiffy 100%
Turbo Basic 1.5 6.7s / 336jiffy 253.9%
AB binary integer 1.1s / 57jiffy 1496.5%
AB binary float 8.3s / 415jiffy 205.5%
TB binary 2.9s / 145jiffy 588.3%
Action! 0.4s / 22jiffy 3877.3%

Atari Basic má príjemnú prácu s reťazcami a Turbo Basic ju doťahuje k dokonalosti. Práca s reťazcami môže byť pre mnohých zaujímavá, tak sa pozrime na posledný test.

TEST H:

5 DIM A$(200),B$(200)
6 POKE 20,0 :POKE 19,0:POKE 20,0
 
9 FOR X=1 TO 500
10 A$=" STRING1 STRING2  "
15 B$=A$
20 LN=LEN(A$):IF LN>1 AND A$(LN,LN)=" " THEN A$=A$(1,LN-1):GOTO 20
30 IF A$(1,1)=" " THEN A$=A$(2,LEN(A$)):IF LEN(A$)>=2 THEN 30
40 A$="123456789"
50 B$=A$(5) 
60 B$=A$(3,6)
70 B$="ASDF"
80 A$(2,4)=B$
90 A$=A$(2,5)
100 B$=A$(1) 
110 A$=STR$(200)
120 I=VAL(A$)
130 B$="A":I=ASC(B$)
140 A$=CHR$(I)
150 A$="STRING1":B$="STRING2"
160 A$=A$(1,3):B$=B$(1,3)
170 IF A$=B$ THEN A$="ZXC"
180 IF A$=B$ THEN A$="ZXC"
190 IF A$<>B$ THEN A$=B$
191 IF A$<>B$ THEN A$=B$
200 NEXT X
 
210 PRINT PEEK(19) : PRINT PEEK(20)
990 POKE 764,255 
999 IF PEEK(764)=255 THEN 999
DEFINE ASCII_SpaceBar="32"
BYTE RTCLOK19=19, RTCLOK20=20
BYTE LN, count, I
CHAR ARRAY A(200),B(200),tmp(200)
CARD X
 
PROC BSTR()
 RTCLOK20=0 RTCLOK19=0 RTCLOK20=0
 
 FOR X=0 TO 500
 DO
  SCopy(A, " STRING1 STRING2  ")
  SCopy(B, A)
 
  LN=A(0)
  WHILE LN>0 DO
   IF A(LN)=ASCII_SpaceBar THEN
    A(0)==-1
   ELSE
    EXIT
   FI
   LN=A(0)
  OD
 
  count=0
  DO
   IF (count+1)>A(0) THEN EXIT FI
   IF A(count+1)#ASCII_SpaceBar THEN EXIT FI
   count==+1
  OD
  SCopyS(tmp, A, count+1, A(0))
  SCopy(A, tmp)
 
  SCopy(A, "123456789")
  SCopyS(B, A, 5, A(0))
  SCopyS(B, A, 3, 6)
 
  SCopy(B, "ASDF")
  B(0)==-1
  SAssign(A, B, 2, 4)
  B(0)==+1
 
  SCopy(tmp, A)
  SCopyS(A, tmp, 2, 5)
 
  SCopyS(B, A, 1, A(0))
 
  StrB(200,A)
  I=VAlB(A)
 
  SCopy(B, "A")
  I=B(1);
 
  A(0)=1
  A(1)=I
 
  SCopy(A, "STRING1")
  SCopy(B, "STRING2")
 
  A(0)=3
  B(0)=3
 
  IF SCompare(A,B)=0 THEN SCopy(A, "ZXC") FI
  IF SCompare(A,B)=0 THEN SCopy(A, "ZXC") FI
 
  IF SCompare(A,B)#0 THEN SCopy(A, B) FI
  IF SCompare(A,B)#0 THEN SCopy(A, B) FI
 OD
 
 PRINTF("Time: %U-%U jiffies",RTCLOK19, RTCLOK20)
RETURN
TEST H time [s] / jiffy %
Atari Basic rev. C 94s / 4698jiffy 100%
Turbo Basic 1.5 45.8s / 2288jiffy 205.3%
AB binary integer 9.6s / 479jiffy 980.8%
AB binary float 26.2s / 1312jiffy 358.1%
TB binary 11.8s / 592jiffy 793.6%
Action! 2.9s / 146jiffy 3217.8%

Takže odpoveď na otázku ako je na tom Action! s rýchlosťou:

kompletný benchmark

Veľké prekvapenie je kompilovaný integer Atari Basic, ktorý prekonáva aj kompilovaný Turbo Basic.

benchmark bez Action!

zdrojáky: