AConv

výstup utilitky

Ako dostať text z PC na Atari?
Jedna z možností je napríklad Memo Pad. Prípadne text konvertovať cez Dratex od Rastera. Kedže používam iný editor, upravený font a vlastné rozloženie potreboval som niečo iné. Napísal som si AConv. Ide o konzolovú aplikáciu, ktorej použitie je jednoduché. Určí sa vstupný a výstupný súbor, smer konverzie (Windows to Atari alebo Atari to Windows) a mapa kláves. Mapa môže byť pre každý font iná a s jej vytvorením pomôže jednoduchý program v Turbo Basicu:

1 REM TURBO Basic
10 POKE 82,0 : GRAPHICS 0
 
19 REM LOAD FONT
20 OPEN #1,4,0,"H:TEST.FNT"
30 BGET #1,128*256,1024
40 CLOSE #1
50 POKE 756,128
 
99 REM SHOW CHARS
100 DIM A$(255):LET POS=1:LET ZNAK=-1
110 WHILE ZNAK<128
120 ZNAK=ZNAK+1
130 IF ZNAK>=127 THEN GOTO 500 : REM 127=tab
140  IF ZNAK>=28 AND ZNAK<=31 THEN 120 : REM arrow
150  IF ZNAK=125 THEN 120:REM cls
160  IF ZNAK=126 THEN 120:REM delete
170  REM 155-159 enter, del line, insert line, clear tab, set tab
180  REM 253-255 buzzer, del char, insert char
190  IF ZNAK=27 : REM esc
200   A$=STR$(ZNAK):A$(LEN(A$)+1)="-"
210   A$(LEN(A$)+1)=CHR$(ZNAK):A$(LEN(A$)+1)=CHR$(ZNAK):A$(LEN(A$)+1)=" ":A$(LEN(A$)+1)=" "
220  ELSE
230   A$=STR$(ZNAK):A$(LEN(A$)+1)="-"
240   A$(LEN(A$)+1)=CHR$(ZNAK):A$(LEN(A$)+1)=CHR$(ZNAK+128):A$(LEN(A$)+1)=" "
250  ENDIF
260  IF POS<5 : REM column
270 ? A$;
280 POS=POS+1
290 ELSE
300 ? A$
310 POS=1
320 ENDIF
330 IF PEEK(84)>=22
340   POKE 764,255:WHILE PEEK(764)=255:WEND :CLS 
350  ENDIF 
360 WEND 
500 END
výstup utilitky
výstup utilitky

Formát mapy kláves je jednoduchý. Vľavo je atari kód vpravo win znak a jednému A znaku môže byť pridelených viac W znakov.

Ukážkový súbor po konverzii vyzerá nasledovne:

10 POKE 82,0 : GRAPHICS 0
20 OPEN #1,4,0,"H:TEST.FNT"
30 BGET #1,128*256,1024
40 CLOSE #1
50 POKE 756,128
60 LIST
 
10000 REM qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
10001 REM QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
10002 REM 0123456789
10003 REM aacdeillnoorrstyuuez
10004 REM ÄÁČĎÉÍĹĽŇÓÔŔŘŠŤÝÚŮĚŽ
10005 REM äáčďéíĺľňóôŕřšťýúůěž
skonvertovaný súbor
skonvertovaný súbor
skonvertovaný súbor s použitým fontom
skonvertovaný súbor s použitým fontom

Keďže viac znakov je konvertovaných na jeden, nie je možné jednoducho konvertovať späť. Výsledok je niečo takéto

10 POKE 82,0 : GRAPHICS 0
20 OPEN Í1,4,0,"H:TEST.FNT"
30 BGET Í1,128Ů256,1024
40 CLOSE Í1
50 POKE 756,128
60 LIST
 
10000 REM qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
10001 REM QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM
10002 REM 0123456789
10003 REM aacdeillnoorrstyuuez
10004 REM ÄÁČĎÉÍĹĽŇÓÔŔŘŠŤÝÚŮĚŽ
10005 REM äáčďéíĺľňóôŕřšťýúůěž

Muselo by sa konvertovať kód s inou mapou a dáta s inou.

skoro jednosmerná cesta ;)
skoro jednosmerná cesta 😉

Stiahnuť sa dá u Wolfa txt.pohroma.de/download.