Klávesnicové peklo

Po viac ako 10 rokoch na nízkoprofilových membránovkách som prešiel na mechaniku.