Veľmi zvláštní vydání

V hre vystupuješ ako pomocný redaktor Zemských listov. Krátka správa o divných úkazoch v hrade Czurakowitz ťa zachráni od nudnej novinárčiny.