Poznámky pre majstra


Holyna napísal zase raz pekný článok „Píšeme textovku na osmibitu„. Toto je len pár poznámok a doplnenie: